CPL - Chalmers Publication Library

Distribution of Shear Force in Concrete Slabs, A study of how to distribute shear force from linear FE analyses in bridge decks

Författare och institution:
Poja Shams Hakimi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Serie:
Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; nr 2012:148
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
Nyckelord:
concrete, design, shear force, distribution, punching shear, FE, finite element, bridge, slab, deck
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Ytterligare information:
Master of Science Thesis in the Master's Programme Structural Engineering and Building Performance Design
Postens nummer:
164525
Posten skapad:
2012-10-09 15:20
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format