CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution of Shear Force in Concrete Slabs, A study of how to distribute shear force from linear FE analyses in bridge decks

Poja Shams Hakimi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: concrete, design, shear force, distribution, punching shear, FE, finite element, bridge, slab, deck


Master of Science Thesis in the Master's Programme Structural Engineering and Building Performance DesignDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-09. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 164525

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola 2012:148