CPL - Chalmers Publication Library

Experimental Characterization of a Phase-Sensitive Four-Mode Fiber-Optic Parametric Amplifier

Författare och institution:
Thomas Richter (-); Bill Corcoran (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik); Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik); Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik); Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik); Colja Schubert (-); Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Publicerad i:
38th European Conference on Optical Communication and Exhibition, ECOC 2012, Amsterdam, 16-20 September 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Four-mode phase-sensitive amplification is experimentally introduced for the first time. In a proof-of-principle realization using a dual-pump fiber-optic parametric amplifier we achieve nearly 20-dB gain. The influence of the individual phases of the six interacting waves on the signal gain is investigated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Telekommunikation ->
Fotonik
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
164509
Posten skapad:
2012-10-09 12:05

Visa i Endnote-format