CPL - Chalmers Publication Library

Investigation of voltage stabilizer for XLPE high power cables

Författare och institution:
Mattias Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Kemiteknik ->
Polymerteknologi
Postens nummer:
164507
Posten skapad:
2012-10-09 11:21
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format