CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of voltage stabilizer for XLPE high power cables

Mattias Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]


Denna post skapades 2012-10-09. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 164507

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Polymerteknologi

Chalmers infrastruktur