CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Filmstaden - erfarenheter av ett bostadsprojekt

Ola Nylander (Institutionen för arkitektur) ; Maria Fänge
Stockholm : Svensk Byggtjänst, 2007. - 164 s.
[Bok]

Filmstaden är en ny stadsdel som växer fram i norra Solna. Ut¬byggnaden sker på klassisk mark, där SF, från 1920-talet fram till slutet av 1960-talet, producerade film. Brunnberg & Forshed arkitektkontor fick 1996 i uppdrag att utreda möjligheterna till bostadsbebyggelse i Filmstaden. Kv Kasematten, med 85 lägenheter, är det första kvarteret i nya Filmstaden. Inflyttningen inleddes 2005. Filmstaden är ett bostadsprojekt som vi på Brunnberg & Fors¬hed arkitektkontor är stolta över. Det är ett projekt med hög målsättning och där vi haft många idéer om arkitekturens roll för upplevelsen av stadsmässighet och som värdeskapare. När Kv Kasematten stod klart var vi därför intresserade av hur våra idéer och ansträngningar för att skapa bra bostäder tagits emot av de som fl yttade in. Vi sammanfattade våra frågor i tre övergripande frågeställningar: • Stadsmässighet - vilka egenskaper måste finnas? • Varierar bostadens kvalitet med boende kostnaden? • Vilka arkitektoniska kvaliteter är viktiga för de boende? I undersökningen intervjuades 12 familjer och en enkät med 15 frågor skickades ut till samtliga boende i kvarteret. Vi har fått in svar från drygt 2/3 av de boende. Vi har mött övervägande nöjda boende. Arkitekturen är viktig för de boende. På vår sammanfattande fråga om den yttre miljön, fasader, gård och stadsmässighet fick vi exempelvis enbart positiva svar.

Nyckelord: Bostadsvaneundersökning, arkitektur, bostad, hållbarhetDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-08.
CPL Pubid: 164497

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitektur

Chalmers infrastruktur