CPL - Chalmers Publication Library

Nya svenskar - så använder vi våra bostäder

Författare och institution:
Ola Nylander (Institutionen för arkitektur)
Antal sidor:
112
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Svensk Byggtjänst
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Nya svenskar – så använder vi våra bostäder är en av få undersökningar som gjorts med fokus på hur nya svenskar trivs i typiska svenska miljonprogramslägenheter. Målsättningen var att studera hur brister i arkitekturen och i bostäderna påverkade olika hushåll och i förlängningen om specifika åtgärder kunde förbättra situationen. Undersökningen gjordes i Backa Röd, ett av alla ”utskällda” segregerade områden i Göteborg, ”där de som inte kan välja bostad hamnar när alla andra valt”. Under de fösta besöken var vi lite rädda. Det brann bilar, ungdomar slogs med polisen m m. Vi skulle undersöka var i arkitekturen haken fanns. Men vi mötte istället mer eller mindre nöjda boende som trivdes med bilfria gårdar, det naturnära läget, med sina grannar och släkt som fanns nära. Vi hittade inga direkta fel i miljonprogrammet, men en hel del kvaliteter. Även om det fanns brister så var husen och lägenheterna mer genomtänkta och betydligt bättre skötta än det vi mött i tidigare undersökningar av bostäder från 1980-talet. Ingen av de boende vi träffade led av segregation. Däremot upptäckte vi en hel del fördomar hos oss själva i vårt synsätt på Miljonprogrammet och dess invånare. Det är där förändringen måste börja. Bakom undersökningen Nya svenskar – så använder vi våra bostäder står Ola Nylander, professor i arkitektur vid Chalmers, och Anna Braide Eriksson, konstnärlig lektor vid Chalmers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
Nyckelord:
MIljonprogram, hållbarhet, bostad, intervjuer, arkitektur
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
164494
Posten skapad:
2012-10-08 21:51

Visa i Endnote-format