CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nya svenskar - så använder vi våra bostäder

Ola Nylander (Institutionen för arkitektur) ; Anna Braide Eriksson (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Svensk Byggtjänst, 2011. - 112 s.
[Bok]

Nya svenskar – så använder vi våra bostäder är en av få undersökningar som gjorts med fokus på hur nya svenskar trivs i typiska svenska miljonprogramslägenheter. Målsättningen var att studera hur brister i arkitekturen och i bostäderna påverkade olika hushåll och i förlängningen om specifika åtgärder kunde förbättra situationen. Undersökningen gjordes i Backa Röd, ett av alla ”utskällda” segregerade områden i Göteborg, ”där de som inte kan välja bostad hamnar när alla andra valt”. Under de fösta besöken var vi lite rädda. Det brann bilar, ungdomar slogs med polisen m m. Vi skulle undersöka var i arkitekturen haken fanns. Men vi mötte istället mer eller mindre nöjda boende som trivdes med bilfria gårdar, det naturnära läget, med sina grannar och släkt som fanns nära. Vi hittade inga direkta fel i miljonprogrammet, men en hel del kvaliteter. Även om det fanns brister så var husen och lägenheterna mer genomtänkta och betydligt bättre skötta än det vi mött i tidigare undersökningar av bostäder från 1980-talet. Ingen av de boende vi träffade led av segregation. Däremot upptäckte vi en hel del fördomar hos oss själva i vårt synsätt på Miljonprogrammet och dess invånare. Det är där förändringen måste börja. Bakom undersökningen Nya svenskar – så använder vi våra bostäder står Ola Nylander, professor i arkitektur vid Chalmers, och Anna Braide Eriksson, konstnärlig lektor vid Chalmers.

Nyckelord: MIljonprogram, hållbarhet, bostad, intervjuer, arkitekturDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-08. Senast ändrad 2016-02-11.
CPL Pubid: 164494

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur