CPL - Chalmers Publication Library

Bostadens omätbara värden

Författare och institution:
Ola Nylander (Institutionen för arkitektur)
Antal sidor:
160
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Svensk Byggtjänst
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I Bostadens omätbara värden beskriver HSB sin syn på vikten av en helhet i arkitekturen. Bostadens omätbara värden handlar om Skönhet, som tillsammans med Hållbarhet och Bekvämlighet skapar en bra – fullvärdig – bostad. Bostadens omätbara värden är en plattform för HSB:s framtida bostadsbyggande. En beskrivning av betydelser och värden i arkitekturen i stället för kortlivade stilar och trender. En programförklaring där de arkitekter och entreprenörer som åtar sig uppdrag från HSB kan ta del av de intentioner som HSB vill arbeta med och utveckla i kommande bostadsbyggande. I I boken beskrivs värdet av äkta material och omsorgsfullt gjorda detaljer. hur omslutenhet och öppenhet präglar bostadens rum. hur dagsljuset tas emot och förs in i bostadsrummet. innebörden av axialitet – rumsfiler – genomsiktsmöjligheter och olika sätt att röra sig i bostaden. betydelsen av gränsrum, revir och trygghet. beskrivning av stadstyper och hur husen samverkar med de offentliga och privata rummen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
Nyckelord:
Bostad, hållbarhet, arkitektur, kvalitet
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Energi
Materialvetenskap
Produktion
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
164493
Posten skapad:
2012-10-08 21:41
Posten ändrad:
2012-10-08 21:53

Visa i Endnote-format