CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bostadens omätbara värden

Ola Nylander (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : Svensk Byggtjänst, 2011. - 160 s.
[Bok]

I Bostadens omätbara värden beskriver HSB sin syn på vikten av en helhet i arkitekturen. Bostadens omätbara värden handlar om Skönhet, som tillsammans med Hållbarhet och Bekvämlighet skapar en bra – fullvärdig – bostad. Bostadens omätbara värden är en plattform för HSB:s framtida bostadsbyggande. En beskrivning av betydelser och värden i arkitekturen i stället för kortlivade stilar och trender. En programförklaring där de arkitekter och entreprenörer som åtar sig uppdrag från HSB kan ta del av de intentioner som HSB vill arbeta med och utveckla i kommande bostadsbyggande. I I boken beskrivs värdet av äkta material och omsorgsfullt gjorda detaljer. hur omslutenhet och öppenhet präglar bostadens rum. hur dagsljuset tas emot och förs in i bostadsrummet. innebörden av axialitet – rumsfiler – genomsiktsmöjligheter och olika sätt att röra sig i bostaden. betydelsen av gränsrum, revir och trygghet. beskrivning av stadstyper och hur husen samverkar med de offentliga och privata rummen.

Nyckelord: Bostad, hållbarhet, arkitektur, kvalitetDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-08. Senast ändrad 2012-10-08.
CPL Pubid: 164493

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur