CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ordens horisont

Le Corbusier, Italien och resan till Orienten 1911

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). 40-41, (2012)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

On Le Corbusier's description of his Italian experience during the journey to the East in 1911. Scientific article, 14 pages with illustrations, 50 notes.

Nyckelord: Le Corbusier, history of architecture, theory of architectureDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-08.
CPL Pubid: 164491

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur