CPL - Chalmers Publication Library

Ordens horisont

Le Corbusier, Italien och resan till Orienten 1911

Författare och institution:
Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Publicerad i:
Arche, ( 40-41 )
ISSN:
2000-7817
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
On Le Corbusier's description of his Italian experience during the journey to the East in 1911. Scientific article, 14 pages with illustrations, 50 notes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Nyckelord:
Le Corbusier, history of architecture, theory of architecture
Chalmers styrkeområden:
Samhällsbyggnad
Postens nummer:
164491
Posten skapad:
2012-10-08 19:42

Visa i Endnote-format