CPL - Chalmers Publication Library

Phase-Sensitive Amplified Optical Link Operating in the Nonlinear Transmission Regime

Författare och institution:
Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik); Bill Corcoran (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik); Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik); Martin Sjödin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik); Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik); Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Publicerad i:
38th European Conference on Optical Communication and Exhibition, ECOC 2012, Amsterdam, 16-20 September 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We characterize a phase-sensitive amplifier (PSA) after an 80km fiber span, carrying a single DQPSK channel in the nonlinear transmission regime. The system penalty with increasing intrachannel nonlinear distortion is similar for EDFA and PSA based systems, indicating that the PSA sensitivity advantage remain with nonlinear transmission.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Telekommunikation ->
Fotonik
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
164488
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2012-10-08 16:38
Posten ändrad:
2012-10-09 09:21

Visa i Endnote-format