CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-Sensitive Amplified Optical Link Operating in the Nonlinear Transmission Regime

Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Bill Corcoran (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Martin Sjödin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
38th European Conference on Optical Communication and Exhibition, ECOC 2012, Amsterdam, 16-20 September 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We characterize a phase-sensitive amplifier (PSA) after an 80km fiber span, carrying a single DQPSK channel in the nonlinear transmission regime. The system penalty with increasing intrachannel nonlinear distortion is similar for EDFA and PSA based systems, indicating that the PSA sensitivity advantage remain with nonlinear transmission.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-08. Senast ändrad 2015-04-29.
CPL Pubid: 164488

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)