CPL - Chalmers Publication Library

Motion Synthesizer Platform for Moving Manikins

Författare och institution:
Ali Keyvani (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem); Henrik Johansson (-); Mikael Ericsson (-)
Publicerad i:
Advances in Applied Human Modeling and Simulation, s. 545-554
ISBN:
978-1-4398-7031-0
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Digital Human Models are getting more applicable in simulation of the human postures/actions during different product development stages. Despite the existence of various modeling techniques, simulated motions are still looking unrealistic. It was identified that one promising way of generating more realistic motions is to use real human motion data as a source. A synthesizer platform is presented in this study which is able to store motions taken from real human in a database and synthesize new motions using already existing motions. The platform is also able to search the database, analyze the data, and feed the data to DHM tools. The platform functionality was tested within two areas: a) by composing new motions by combining the arm motions and walking motions from different subjects and b) by using analysis tools to compare generated motion in a commercial software against captured motions from real human. The obtained results show promising applications of the platform as it can be used to generate new motions and/or analyzing the motions.
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Arbetsvetenskap och ergonomi
Nyckelord:
Digital Human Models, Human Motion Analysis, Motion Synthesizing
Postens nummer:
164479
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2012-10-08 14:07

Visa i Endnote-format