Oracle XML Developer's Kit 12.1.0.2.0 - Production

XML-25007: Kan inte upprätta en databasanslutning för att bearbeta sida.
ORA-01034: ORACLE not available
ORA-27102: out of memory
Linux-x86_64 Error: 12: Cannot allocate memory
Additional information: 2663
Additional information: 359301124
Additional information: 1644167168