CPL - Chalmers Publication Library

Enrichment of Fe and Ni at metal and oxide grain boundaries in corroded Zircaloy-2

Författare och institution:
Gustav Sundell (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys & Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur); Mattias Thuvander (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys & Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur); Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys & Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur)
Publicerad i:
Corrosion Science, 65 s. 10-12
ISSN:
0010-938X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Atom probe tomography has been used to study for the first time the metal–oxide interface region in Zir- caloy-2. Segregation of Fe and Ni to both deformation-induced sub-grain boundaries in the metal and pla- nar features in the oxide has been found. Apparently, the oxide inherits the chemistry of the sub-grain boundaries as the material oxidizes, which may have implications for the waterside corrosion kinetics of the alloy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Ytor och mellanytor
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Defekter och diffusion
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Materialkemi
Nyckelord:
Zircaloy-2, Corrosion, Grain boundary segregation, Atom probe
Chalmers styrkeområden:
Energi
Materialvetenskap
Postens nummer:
164478
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2012-10-08 14:00
Posten ändrad:
2013-05-13 09:39

Visa i Endnote-format