CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enrichment of Fe and Ni at metal and oxide grain boundaries in corroded Zircaloy-2

Gustav Sundell (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Mattias Thuvander (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur ) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur )
Corrosion Science (0010-938X). Vol. 65 (2012), p. 10-12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Atom probe tomography has been used to study for the first time the metal–oxide interface region in Zir- caloy-2. Segregation of Fe and Ni to both deformation-induced sub-grain boundaries in the metal and pla- nar features in the oxide has been found. Apparently, the oxide inherits the chemistry of the sub-grain boundaries as the material oxidizes, which may have implications for the waterside corrosion kinetics of the alloy.

Nyckelord: Zircaloy-2, Corrosion, Grain boundary segregation, Atom probeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-08. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 164478

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för teknisk fysik, Materialens mikrostruktur (2012-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Ytor och mellanytor
Defekter och diffusion
Materialkemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Atom Probe Tomography of Hydrogen and of Grain Boundaries in Corroded Zircaloy-2


Atomic Scale Degradation of Zirconium Alloys for Nuclear Applications