CPL - Chalmers Publication Library

The practice of administrative support process sourcing in ten of the largest organisations in Västra Götaland, Sweden

Författare och institution:
Magdalena Borgedahl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management); Diana Däversjö (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Serie:
Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; nr E2012:046
Publikationstyp:
Examensarbete på avancerad nivå
Program:
Masterarbete ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi
Postens nummer:
164461
Posten skapad:
2012-10-08 09:12
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format