CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The practice of administrative support process sourcing in ten of the largest organisations in Västra Götaland, Sweden

Magdalena Borgedahl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Diana Däversjö (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
(2012)
[Examensarbete på avancerad nivå]


Denna post skapades 2012-10-08. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 164461