CPL - Chalmers Publication Library

An environmental assessment of air traffic speed constraints in the departure phase of flight: A case study at Gothenburg Landvetter Airport, Sweden

Författare och institution:
Deborah Mitchell (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära); Henrik Ekstrand (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära); Tomas Grönstedt (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära); Xavier Prats (-)
Publicerad i:
Transportation Research Part D, 17 ( 8 ) s. 610-618
ISSN:
1361-9209
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper considers the environmental effects of airtraffic management speed constraints during the departure phase of flight. We present a CO2 versus noise trade-off study that compares aircraft departure procedures subject to speed constraints with a free speed scenario. A departure route at Gothenburg Landvetter Airport in Sweden is used as a case study and the analysis is based on airline flight recorded data extracted from the Airbus A321 aircraft. Results suggest that CO2 emissions could be reduced by 180 kg per flight if all departure speed constraints were removed at a cost of increased noise exposure below 70 dB(A).
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Miljöledning
Nyckelord:
Airtraffic departure procedures; Aircraft CO2 emissions; Noise abatement; Speed constraints
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
164451
Posten skapad:
2012-10-05 16:09
Posten ändrad:
2013-01-16 14:27

Visa i Endnote-format