CPL - Chalmers Publication Library

An Experimental Study on Laminar-Turbulent Transition at High Free-Stream Turbulence in Boundary Layers with Pressure Gradients

Författare och institution:
Bercelay M. Niebles Atencio (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära); Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära); Mohsen Jahanmiri (Institutionen för tillämpad mekanik)
Publicerad i:
EPJ Web of Conferences, 25
ISSN:
2100-014X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We report here the results of a study on measurements and prediction of laminar-turbulent transition at high free-stream turbulence in boundary layers of the airfoil-like geometries with presence of the external pressure gradient changeover. The experiments are performed for a number of flow cases with different flow Reynolds number, turbulence intensity and pressure gradient distributions. The results were then compared to numerical calculations for same geometries and flow conditions. The experiments and computations are performed for the flow parameters which are typical for turbomachinery applications and the major idea of the current study is the validation of the turbulence model which can be used for such engineering applications.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Strömningsmekanik och akustik ->
Strömningsmekanik
Chalmers styrkeområden:
Transport
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
164450
Posten skapad:
2012-10-05 15:44
Posten ändrad:
2014-01-30 13:04

Visa i Endnote-format