CPL - Chalmers Publication Library

Valet mellan kitting och kontinuerlig försörjning

Författare och institution:
Robin Hanson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Publicerad i:
Verkstäderna, 108 ( 7 ) s. 34-36
Publikationstyp:
Artikel, övrig populärvetenskap
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Inom monteringsindustri kan ett val mellan materialförsörjningsprinciperna kitting och kontinuerlig försörjning ha betydande påverkan på hur både materialförsörjning och mottagande montering presterar. Tyvärr saknas inom industrin ofta kunskap om vad användande av respektive princip medför. Det är viktigt att vara medveten om att ett val mellan kitting och kontinuerlig försörjning bör göras utifrån situationsspecifika förutsättningar. Det finns alltså ingen generell sanning kring vilken princip som är ”bäst”.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Transportteknik och logistik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi ->
Industriell teknik och ekonomi ->
Produktionsteknik
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Postens nummer:
164437
Posten skapad:
2012-10-05 12:14

Visa i Endnote-format