CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Valet mellan kitting och kontinuerlig försörjning

Robin Hanson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Verkstäderna Vol. 108 (2012), 7, p. 34-36.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Inom monteringsindustri kan ett val mellan materialförsörjningsprinciperna kitting och kontinuerlig försörjning ha betydande påverkan på hur både materialförsörjning och mottagande montering presterar. Tyvärr saknas inom industrin ofta kunskap om vad användande av respektive princip medför. Det är viktigt att vara medveten om att ett val mellan kitting och kontinuerlig försörjning bör göras utifrån situationsspecifika förutsättningar. Det finns alltså ingen generell sanning kring vilken princip som är ”bäst”.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-05. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 164437

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transportteknik och logistik
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur