CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave imaging of near-field object using ultra-wideband synthetic aperture radar algorithm

Seyedeh Shaghayegh Fayazi (Institutionen för signaler och system) ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner)
2012 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Chicago, USA, July 8-14, 2012 (1522-3965). p. 1 - 2 . (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A simple procedure that suppresses artefact from ultra-wideband (UWB) synthetic aperture radar (SAR) images is proposed and verified using experimental data. The proposed imaging solution is useful for imaging small objects located in the near-field region with less ambiguity.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-05. Senast ändrad 2016-04-20.
CPL Pubid: 164424

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur