CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave imaging of near-field object using ultra-wideband synthetic aperture radar algorithm

Seyedeh Shaghayegh Fayazi (Institutionen för signaler och system) ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner)
2012 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Chicago, USA, July 8-14, 2012 (1522-3965). p. 1 - 2 . (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A simple procedure that suppresses artefact from ultra-wideband (UWB) synthetic aperture radar (SAR) images is proposed and verified using experimental data. The proposed imaging solution is useful for imaging small objects located in the near-field region with less ambiguity.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-05. Senast ändrad 2016-04-20.
CPL Pubid: 164424

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur