CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a Compact UWB Radar System for Indoor Ranging and Tracking

Yinan Yu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Borys Stoew
COST IC1102, 2nd WG Meeting & Technical Workshop, Istanbul, September 20-21, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 164423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur