CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Circular Eleven Feed with Significantly Improved BOR1 and Aperture Efficiency Over 1.3-14 GHz

J. Yin ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Leif Helldner (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Swedish Radio and Microwave Days 2012, AntennEMB2012, Stockholm, 4-8 March 2012 (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 164420

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur