CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hat-Fed Reflector Antenna for Satellite Communication

Erik G. Geterud (Institutionen för signaler och system) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; T. Östling
Swedish Radio and Microwave Days 2012, AntennEMB2012, Stockholm, 4-8 March 2012 (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-05.
CPL Pubid: 164417

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur