CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and System Integration of 2-14 GHz Eleven Feed for VLBI2010

Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; T. Ekebrand ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Hasan Raza (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; J. Yin ; J. Jönsson ; Leif Helldner (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Anders Emrich ; Benjamin Klein
Swedish Radio and Microwave Days 2012, RVK2012, Stockholm, 4-8 March 2012 (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 164414

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur