CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The new UWB self-grounded Bow-Tie antennas and the applications in Different Systems

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ahmed Kishk ; Aidin Razavi (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Yinan Yu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Borys Stoew ; Shirin Abtahi (Institutionen för signaler och system) ; Stefan Kidborg ; Ali Al-Rawi (Institutionen för signaler och system)
Swedish Radio and Microwave Days 2012, RVK2012, Stockholm, 4-8 March 2012 (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 164410

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur