CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Incorporating change: two cases about learning among organizations

Ingeborg Knauseder ; Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Karin Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
EUKO 2012, Salzburg, 4-6 October 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 164383

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur