CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eulerian modelling of pulp-fibre transport in airflow

Camilla Ljus ; Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Proc. 2nd Int. Symp. on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa p. 1553-1560. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-07-31.
CPL Pubid: 16436

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur