CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applied systems biology - vanillin production in Saccharomyces cerevisiae

T. Strucko ; J. C. Eriksen ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; U. H. Mortensen
Febs Journal: 22nd IUBMB Congress/37th FEBS Congress (1742-464X). Vol. 279 (2012), Special Issue: SI Supplement: 1 , p. 525-525.
[Konferensbidrag, övrigt]

Meeting abstract.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-04. Senast ändrad 2015-07-02.
CPL Pubid: 164359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur