CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effects of a 6 h on/6 h off maritime watch system on sleep

P. Donofrio ; A. Dahlgren ; M. Barnett ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Albert Kircher (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; M. Gillberg ; G. Kecklund ; T. Akerstedt
Journal of Sleep Research: 21st Congress of the European-Sleep-Research-Society (0962-1105). Vol. 21 (2012), Special Issue: SI Supplement: 1, p. 268-269.
[Konferensbidrag, övrigt]

Meeting abstract.Denna post skapades 2012-10-04. Senast ändrad 2015-07-02.
CPL Pubid: 164357

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur