CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"Exact solutions to reaction-diffusion equation and the direction of turbulent scalar flux in a premixed turbulent flame and its leading edge

Vladimir Sabelnikov ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Turbulence, Heat and Mass Transfer 7, Proceedings of the Seventh International Symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Palermo, Italy, 24-27 September, 2012. Eds. by K. Hanjalic, Y. Nagano, D. Borello, S. Jakirlic, Begell House Inc. New York p. 333-336. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-02.
CPL Pubid: 164263

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur