CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High quality strain-compensated multiple InAs/GaNAs quantum dot layers grown by MBE

Hong Ye (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yuxin Song (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Yi Gu ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
39th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2012), Santa Barbara, CA, USA, August 27-30, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-02.
CPL Pubid: 164237