CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polarization-Resolved Magneto-Photoluminescence of InGaAs(N)/GaAs Quantum Wells

L. K. S. Herval ; V. Orsi Gordo ; A. Khatab ; M. P. F. de Godoy ; Y. Galvão Gobato ; M. J. S. P. Brasil ; M. Henini ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
International Conference on Superlattices, Nanostructures and Nanodevices (ICSNN2012), Dresden, Germany July 22-27, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-02.
CPL Pubid: 164236