CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Light Emission from InGaAs/GaAs Quantum Wells at 1.3 µm Using Bi as Surfactant

Hong Ye (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yuxin Song (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yi Gu ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
E-MRS Spring Meeting 2012, Strasbourg, France, May 14-18, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-10-02.
CPL Pubid: 164235