CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-port matching efficiency in antenna systems with cascaded networks

Nima Jamaly (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; A. Derneryd
15th International Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics, ANTEM 2012, Toulouse, 25-28 June 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A general compact formula for multi-port matching efficiency in the presence of an arbitrary number of cascaded networks is introduced. A comparison between the decoupling efficiency and multi-port matching efficiency is presented. Similarly, a compact formula for decoupling efficiency in a cascaded chain is provided. The presented compact formulas are quite advantageous for optimization of radiation efficiencies by designing a proper matching network.Denna post skapades 2012-10-02. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 164216

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur