CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlling excitation energy and electron transfer by tuning the electronic coupling

Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Jerker Mårtensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi)
Energy Harvesting Materials p. 187-218. (2005)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-01. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 164209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi (2005-2005)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur