CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Excited Electronic States of the Purine Chromophore

Bo Albinsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Spectroscopy of Biological Molecules p. 405-406. (1991)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-01.
CPL Pubid: 164208

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur