CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantitative Spectral Analysis Without Reference Samples

Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Svante Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för fysikalisk kemi)
Spectroscopy Europe Vol. 4 (1992), p. 28-29.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-01.
CPL Pubid: 164207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur