CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of the Electronic-Structure of 4',6-Diamidino-2-Phenylindole

Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Björn Åkerman (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bo Albinsson (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 111 (1989), 18, p. 7031-7035.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-01. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 164206

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur