CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modularity in corporate travel services: a triadic perspective

Anu Bask ; Anne-Maria Holma (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Dan Andersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
The Third International Service Modularity Seminar, 19-20 January 2012, London (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-01. Senast ändrad 2013-10-14.
CPL Pubid: 164180

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur