CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Connected Service Triads - Supplier management in complex consumption services

Anne-Maria Holma (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
IPSERA 2012 Conference, 1-4 April 2012, Naples, Italy (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-01.
CPL Pubid: 164177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur