CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modularity in corporate travel services: a triadic perspective

Anne-Maria Holma (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Anu Bask
EuROMA Conference 1-5 July 2012, Amsterdam (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-01.
CPL Pubid: 164175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur