CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring public procurement of corporate travel services - a triadic perspective

Anne-Maria Holma (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Anu Bask
2012 IMP Conference, 13-15 September 2012, Rome (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-01.
CPL Pubid: 164174

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur