CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detailed Numerical Simulation of X-ray Phase Contrast Imaging in Sprays

Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
ILASS-Americas, 24th annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-10-01. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 164165