CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identifying, explaining and improving the effects of academic R&D: The case of nanotechnology in Sweden

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Eugenia Perez Vico (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Science and Public Policy (0302-3427). Vol. 39 (2012), 4, p. 513-529.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-27. Senast ändrad 2012-12-03.
CPL Pubid: 164026

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The Impact of Academia on the Dynamics of Innovation Systems: Capturing and explaining utilities from academic R&D