CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The unsustainable home in the environmentally adjusted residential building?

Pernilla Hagbert (Institutionen för arkitektur) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Maria Nyström (Institutionen för arkitektur) ; Guillemette Zuber
56th International Federation of Housing and Planning World Congress; 16-19 September, 2012, Göteborg (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Home, Housing, Sustainable Development, Resource Consumption, Adaptation, Lifestyle, DevelopersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-26. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 163972

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur