CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hyperbolic contraction flow for characterization of extensional properties

Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Magda Nyström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer ; SuMo Biomaterials) ; Hamid Tamaddon-Jahromi ; Michael Webster
Proc XVIth International Congress on Rheology (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

AbstractDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-26. Senast ändrad 2016-04-01.
CPL Pubid: 163969

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialvetenskap
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur