CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Foaming of protein melts

Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Helene Andersson ; Magda Nyström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer ; SuMo Biomaterials)
Proc XVIth International Congress an Rheology (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

AbstractDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-26. Senast ändrad 2016-04-01.
CPL Pubid: 163964

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Materialteknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur