CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On boundedness of higher velocity moments for the linear Boltzmann equation with diffuse boundary conditions

Rolf Pettersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2012)
[Preprint]


Denna post skapades 2012-09-25.
CPL Pubid: 163951

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2012:19