CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On efficiency of combined Daubechies wavelets and statistical parameters applied in mammography

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Eliza Hashemi ; Alice Kozakevicius
(2012)
[Preprint]


Denna post skapades 2012-09-25. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 163950

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2012:18