CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Gauche, Ortho, and Anti Conformers of Perfluoro-N-Butane - Matrix-Isolation Ir-Spectra

Bo Albinsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; J. Michl
Journal of the American Chemical Society (0002-7863). Vol. 117 (1995), 23, p. 6378-6379.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-24.
CPL Pubid: 163864

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur