CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvement of charge resolution for trans-iron nuclei (Z≥30) in CR-39 plastic nuclear track detectors using trajectory tracing technique

S. Ota ; N. Yasuda ; Lembit Sihver (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; S. Kodaira ; S. Naka ; Y. Ideguchi ; N. Hasebe
Astrophysics and Space Sciences Transactions (1810-6528). Vol. 7 (2011), 4, p. 495-500.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-09-24.
CPL Pubid: 163825

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur