CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron Transfer Through Butadiyne-Linked Porphyrin-Based Molecular Wires

Bo Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Harry Anderson
Multiporphyrin Arrays Vol. null (2012), null, p. 55-90.
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-21. Senast ändrad 2012-09-24.
CPL Pubid: 163750

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi

Chalmers infrastruktur