CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

”Från cypress och från pinje till björk och till gran” – den kollektiva överföringen av italienska arbetare till ASEA

Gustav Sjöblom (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Dagsverket: Utsänd till hembygdens folk genom Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och Dalarnas museum (0349-6139). Vol. 30 (2012), 3, p. 6-7.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-09-21.
CPL Pubid: 163686

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Arbetslivsstudier
Historia

Chalmers infrastruktur