CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular solar thermal (MOST) energy storage and release system

Kasper Moth-Poulsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; D. Coso ; Karl Börjesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; N. Vinokurov ; S. K. Meier ; A. Majumdar ; K. P. C. Vollhardt ; R. A. Segalman
Energy & Environmental Science (1754-5692). Vol. 5 (2012), 9, p. 8534-8537.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A device for solar energy storage and release based on a reversible chemical reaction is demonstrated. A highly soluble derivative of a (fulvalene) diruthenium (FvRu(2)) system is synthesized, capable of storing solar energy (110 J g(-1)) in the form of chemical bonds and then releasing it "on demand", when excited thermally or catalytically. A microfluidic device is designed and constructed for both the photo-harvesting and the heat-utilization steps, allowing for the recycling of material.

Nyckelord: (fulvalene)tetracarbonyldiruthenium, norbornadieneDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-20. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 163614

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Kemi
Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Molecular Solar Thermal Energy Storage and Conversion (VR//2011-3613)